Home » TRUYỆN MẦM NON » Truyện ĐÔI BẠN NHỎ

Truyện ĐÔI BẠN NHỎ

Hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc, còn Gà con ở lại trên bãi cỏ tìm giun.

Bỗng đâu một con Cáo xông đến, nó đuổi bắt Gà con. Sợ quá, Gà con kêu:

-Chiếp chiếp, cứu tôi với, cứu tôi với!

Nghe tiếng Gà con kêu, Vịt bơi thật nhanh vào bờ. Vịt gọi bạn:

-Vít, vít, Vịt đây, Vịt đây!

Gà con chạy đến, trèo lên lưng Vịt, Vịt cõng bạn trên lưng và bơi ra xa. Cáo không bắt được Gà, nó đành bỏ đi.

Vịt, Gà vui sướng hát:

– Là lá la….la, ta đã bơi xa…xa. Ê con Cáo già, con Cáo ác

Xem video (bản NHỎ) trên Youtube TẠI ĐÂY

– Tải VIDEO BẢN CHUẨN TẠI ĐÂY

– Tải bài giảng Powerpoint (Tranh đẹp – Hình ảnh động giống video trên) TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

BÉ HỌC VẼ NÀO

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ LUÔN ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI

NHỚ THÍCH VÀ CHIA SẺ NHÉ