Home » THƠ MẦM NON » Đom đóm

Đom đóm

Đom đóm đom đóm

Bụng sáng lập lèo                        
Cứ đêm mùa hè                         
Đóm ra nhiều lắm                       
Từ trong bụi rậm                        
Bay ra bờ ao  

Lượn trên cành cao

Xuống chơi bái cỏ

Như chiếc đèn nhỏ

Chập chờn bay chơi

Bay khắp mọi nơi

Là con đom đóm.

Xem video (bản DEMO) bài thơ ĐOM ĐÓM TẠI ĐÂY

Tải VIDEO BẢN CHUẨN bài thơ ĐOM ĐÓM TẠI ĐÂY

Tải bài giảng Powerpoint bài thơ ĐOM ĐÓM (Tranh đẹp – Hình ảnh động giống video trên) TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

BÉ HỌC VẼ NÀO

ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ LUÔN ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI

NHỚ THÍCH VÀ CHIA SẺ NHÉ