Site icon

Thơ MÁY BAY

Bay cao hơn ngọn núi

Luồn được trong đám mây

Vút qua rồi tiếng động

Còn rung chuyển cỏ cây

Em yêu chú phi công

Cũng đầu trần chân đất

Mà như chim bay khắp

Tô đẹp trời quê hương

Chú nhắn em ăn no

Để ngày thêm khôn lớn

Chú nhủ em chăm học Mai này làm phi công

Xem video (bản DEMO) TẠI ĐÂY

Tải VIDEO BẢN CHUẨN TẠI ĐÂY

Tải bài giảng Powerpoint (Tranh đẹp – Hình ảnh động giống video trên) TẠI ĐÂY

Exit mobile version