Site icon

Thơ Đi chơi phố ( Gà và vịt)

Vịt cùng gà

Đi chơi phố

Gặp đèn đỏ

Dừng lại thôi

Không qua vội

Ðèn vàng rồi

Tiếp đèn xanh

Nào nhanh nhanh

Qua đường nhé!

Xem video (bản NHỎ) trên Youtube TẠI ĐÂY

– Tải VIDEO BẢN CHUẨN TẠI ĐÂY


– Tải bài giảng Powerpoint (Tranh đẹp – Hình ảnh động giống video trên) TẠI ĐÂY

Exit mobile version